Velkommen

Kunstterapiens Åbne Døre

- en årlig tilbagevendende begivenhed rundt om i Danmark

Formål

Formålet er at gøde jorden for Kunstterapien. Vi vil gerne udbrede kendskabet til kunstterapien - og hvad den kan gøre for dig.


Mangfoldighed

Det er vigtigt her at skabe et forum, hvor der er plads til mangfoldighed. 

Vi er alle kunstterapeuter, som repræsenterer forskellige måder at arbejde på. 

Vi arbejder med mange forskellige kreative medier, f.eks. lyd, bevægelse, maleri, natur, osv.

Arrangementer

3.-9.november 2019

Her udbydes workshops, udstillinger, individuelle-, gruppe- og familiesessioner, foredrag.

Prisen på arrangementerne udgøres alene af udgifter til materialer, fortæring, lokaleleje og lignende. Ingen betaling for arbejdskraft.

Ingen krav til deltagernes faktiske kunnen.

Kunstterapi er Leg for alvor.


Vi skaber et kreativt udtryk - et sprog i form af farver og former, krop og bevægelse, Lyd og rytmer, poesi og eventyr.  - Det formløse får form og bevidsthed. Nye muligheder åbner sig


De kunstterapeutiske metoder anvendes inden for pædagogik, terapi, selvudvikling, supervision og coaching - med børn, unge, voksne, ældre - og gamle. - Kunstterapiens metoder har deres rødder i synergien mellem psykoterapi og de skabende udtryksformer


Hvem er vi:

Vi er en gruppe for alle praktiserende kunstterapeuter og -studerende 

- Læs mere om initiativet og historien her

 

Læs om vores aktiviteter på her på sitet, på Facebook: ”Kunstterapiens Åbne Døre 2019”.

Kunstterapiens åbne døre

Kunstterapiens Åbne Døre - et årligt tilbagevendende aktivitetsfællesskab blandt kunstterapeuter i Danmark.

Vores mål er at udbrede kendskabet til kunstterapi og hvad kunstterapi kan. Aktiviteter i uge 45 varetages alle af frivillig arbejdskraft. 

Kunstterapiens Åbne Døre